KALİTE-KONTROL

Şirketimiz 1997 yılında Avrupa Birliği Heyeti tarafından denetlenmiş  TR 34 70 370  ihracat onay numarasını almaya hak kazanmış ve  HACCP sistemiyle,gEenli gıda Eetimi, insan sağlıE ve toplam kalite anlayışı ilkelerini benimseyerek beyaz kum midyesi Eetimine başlamıştır. Tesis avlanma sahalarına olan yakınlıE nedeniyle gElE, taze EE işlemektedir. Hammadde kabulEden, belli Eetim aşamalarından geçirilerek  son EE halini alıncaya kadar EE kalitesi aEsından  fiziksel ,kimyasal ve mikrobiyolojik laboratuar analizlerine tabi tutulmaktadır. İlk kontrolEtesise kabul edilen hammadde Eerinde yapılan fiziksel (sayım, boylama, kum, yabancı madde, el verimi) analiz oluşturmaktadır.

Diğer aşamalarda ise, EE kalitesini tam anlamıyla gEence altına almak amacıyla mamE EEden 15 dkEda bir seçme bandı sonundan alınan örnek Eerinde fiziksel (sayım, yabancı madde, kum)analiz yapılır. Her yarım saatte bir bitmiş EEden alınan örnek Eerinde hem fiziksel (sayım, kum, yabancı) hem de mikrobiyolojik analiz yapılır. Tarım BakanlıE gözetimi doğrultusunda bölgemizdeki avlanma yapılan beyaz kum midyesi  istasyonlarından alınan işlenmemiş EE Eerinde de yapılan analizlerle kalite kontrol desteklenmektedir. İşlenmemiş EE Eerinde temel alınan analizler aEr metal (kadmiyum, kurşun, arsenik, civa) organik halojenli maddeler, toksikolojik (DSP, PSP, ASP)  ve mikrobiyolojik  analizlerdir (Fekal coliform ,V.parahaemolyticus, E.coli, Salmanella) analizlerdir. Tesisimizde İşlenmiş EE için her parti Eerinde mikrobiyolojik analiz (E.coli, Salmonella, Total Count, Staphylococcus aureus, Total  Coliform) yapılmaktadır. İhracat öncesi Tarım BakanlıE yetkilileri tarafından da EEE her partisinden alınan örneklerde mikrobiyolojik analizler (E.coli, Salmonella, Total count, Staphylococcus aureus,Total  Coliform) ve toksikolojik analizler (DSP, PSP, ASP) yapılarak verilen uygunluk raporu ile EElerimiz gEenle dış piyasaya gönderilmektedir. Mikrobiyolojik analiz sadece EEde değil personel  ve kullanılan alet-ekipmanlar Eerinde de uygulanarak devamlı bir hijyen kontrolEoluşturulmaktadır. Kalite kontrol bölEE 1 su EEleri mEendisi, 1 su EEleri teknikeri, 1 gıda teknikeri ve 3  eğitimli,  deneyimli laboratuar elemanlarından oluşmaktadır. Tesisimizde çalışan personeller Eetimin her aşamasında çalışabilen, tesisin çalışma ilkelerini benimsemiş, öğrenmeye ve uygulamaya  aEk, sorumluluk bilinci taşıyan dinamik insanlardan oluşmaktadır.